troqueu

m
Literatura

En la mètrica clàssica, peu format per una síl·laba llarga i una de breu (— ̆).