Tsahal

Acrònim del terme hebreu Tsva HaHagana LeYisrael (‘Forces per a la Defensa d’Israel’), pel qual són conegudes genèricament les forces armades de l’estat d’Israel.

El Tsahal fou creat el 1948, amb l’establiment de l’estat d’Israel a partir de l’organització paramilitar Haganah, i incorporà també les milícies Irgun i Lehi. Lluità, amb resultats gairebé sempre victoriosos, en totes les guerres araboisraelianes (primera guerra araboisraeliana del 1948, guerra del Sinaí del 1956, guerra dels Sis Dies del 1967, guerra del Yom Kippur del 1973 i guerres del Líban del 1982 i el 2006), a més d’intervenir en la primera (1987-91) i segona intifada (2000-04) i en l’ofensiva a Gaza (desembre del 2008 — gener del 2009). Comprèn forces de terra, aire i mar, i també una guàrdia de fronteres. Es nodreix de soldats professionals, reservistes i reclutes que acompleixen el servei militar. És un dels exèrcits més ben preparats, tant tecnològicament com pel que fa als efectius.