tub analitzador

m
Electrònica i informàtica
Comunicació

Tub de feix electrònic destinat a transformar una imatge òptica en senyals elèctrics sense cap element mecànic, a diferència del primitiu analitzador d'imatge .