tuf volcànic

m
Geologia

Acumulació més o menys estratificada de projectils volcànics, de talla diversa, consolidada posteriorment per les aigües d’infiltració.