Tulcea

Capital del judeţ homònim, a la Dobrudja, Romania.

Situada a l’inici del delta del Danubi, és un centre pesquer i té indústries de conserves i alimentàries.