tumor

tumoració
m
Patologia humana

Neoplàsia, massa de teixit nou que creix i persisteix independentment dels teixits que l’envolten.