tuneladora

f
Tecnologia

Màquina perforadora rotativa concebuda per a excavar, en tota la secció circular, un túnel, una galeria o un pou, sense necessitat de recórrer a explosius.

Consta bàsicament d’una estructura molt pesant, muntada sobre uns suports retractables que en permeten la progressió, i proveïda d’un capçal circular, dotat d’un moviment d’avanç i d’un altre de giratori al voltant d’un eix, i d’una cadena de catúfols per a l’extracció del material, essent tot cobert per una cuirassa metàl·lica cilíndrica. L’element d’excavació consisteix en unes moletes muntades a la part davantera del capçal. Els diàmetres de les tuneladores oscil·len entre 3 i 11 metres. Actualment, i per temes de seguretat durant la construcció i per a reduir els assentaments en superfície, pràcticament totes les tuneladores porten el capçal protegit amb un escut, que esdevé imprescindible quan s’excaven túnels sota nivell freàtic o en materials poc consistents. És comú l’ús de les sigles en angles TBM (Tunnel Boring Machine). Actualment s’han desenvolupat altres sistemes, com el de compensació de pressió de terres, en el qual el front se sosté per la injecció d’un fluid dens i permet foradar de forma segura en terrenys poc consistents i sota el nivell freàtic. Les seves sigles en anglès són EPB (Earth Presssure Balancing). La majoria de túnels construïts amb tuneladora són proveïts d’un sosteniment a base d’anells de dovelles de formigó prefabricat. Aquest revestiment, quan hi és, també s’usa per a falcar el sistema hidràulic que empeny cap endavant la tuneladora.