turbidímetre

m
Química

Colorímetre visual o fotoelèctric, dotat d’un filtre adient per a augmentar la sensibilitat de la mesura, emprat per a fer determinacions en anàlisi turbidimètrica (turbidimetria).