turboventilador

m
Tecnologia

Grup constituït per un ventilador acoblat a una turbina.