turisme

m
Transports

Nom donat a l’automòbil la capacitat del qual és de nou persones o inferior, inclòs el conductor.