turmell

m
Anatomia animal

Regió corresponent al turmell, la qual generalment sol incloure també la part inferior de la cama.