turmell

clavilla, garró, tobillo (es), ankle (en)
m
Anatomia animal

Protuberància òssia del peroné i de la tíbia en el lloc on la cama s’ajunta amb el peu, formada pels dos mal·lèols.