turó del Montgròs

Poblat ibèric i del període del bronze final del terme municipal del Brull (Osona).

És situat sobre una península de 746 m d’altitud als contraforts occidentals del Montseny. De superfície plana i d’unes 9 ha, queda netament delimitat per cingles, excepte pel costat oriental, on es construí durant el s. IV aC una potent muralla de 150 m de longitud. L’interior de l’assentament és mal conegut, excepte algunes cases adossades a la muralla. Sota les construccions ibèriques s’ha detectat un assentament del bronze final datat als s. X-IX aC.