Tuthmosis I

(?, segle XVI aC — ?, segle XVI aC)

Faraó de la dinastia XVIII (1525-~1512 aC).

Fou cunyat, sembla, d’Amenhotep I, es casà amb Ahmose, filla d’Ahmosis. Inicià la política expansionista, pròpia de la dinastia (que rompé amb la política defensiva dels sobirans del Regne Antic i del Regne Mitjà), cap a Síria-Palestina (el 1524 arribà fins a la frontera amb Mitanni) i Núbia (anà fins a l’illa d’Argos, uns 150 km al S de l’illa de Sai, on Amenhotep I havia establert la frontera). Amplià el santuari d’Amon a Karnak. El succeí el seu fill Tuthmosis II (~1512-1504 aC), que obtingué el dret de la corona gràcies al dot de la seva germanastra Hatšepsut, amb qui es casà.