Ucayali

Riu del Perú (2 200 km).

S'origina prop de Raymondi per la unió dels rius Apurímac i Urubamba, que neixen al sector meridional dels Andes peruans. Conflueix amb el Marañón, per a formar l’Amazones, prop de Yucuruche. Entre els afluents principals destaquen el Pachitea i el Blanco. És navegable aigües avall de Pucallpa.