úlcera

úlcera (es), ulcer (en)
f

Solució de continuïtat amb pèrdua de substància deguda a un procés necròtic, d’escassa o nul·la tendència a la cicatrització.

És anomenada també nafra o plaga.