ull de perdiu

m
Construcció i obres públiques

Ull de perdiu

Àrid de matxucatge d’una mida compresa entre 4 i 10 mm.