ull de tigre

m
Mineralogia i petrografia

Varietat de quars que conté inclusions de crocidolita, que és un mineral fibrós.

La crocidolita originàriament és de color blau, però per oxidació posterior del ferro que conté pren un color groc daurat. És molt emprat en joieria tallat en forma de caboixó, que presenta millor l’efecte d’un ull.