ullal

colmillo, fuente, (es), eye tooth, tusk, spring, (en)
m
Anatomia animal

Tipus de dent que es presenta en la dentadura heterodont dels mamífers i que es caracteritza per la seva forma cònica, amb la corona acabada en una punxa, i pel fet de tenir una sola arrel.

Col·locats entre les dents incisives i les premolars en nombre d’un o cap per hemimandíbula, serveixen per a esqueixar els aliments i, en determinats mamífers de presa, són utilitzats com a arma d’atac perquè són molt desenvolupats. Així succeeix en els carnívors. En altres, tenen un paper de defensa. Molt desenvolupats en els carnívors, hom els anomena també dents canines o claus. Els mamífers herbívors no en tenen o els tenen molt reduïts.