umbel·líferes

apiàcies
f
pl
Botànica

Apiàcies o umbel·líferes: sanicula europaea, pastanaga borda, chaerofyllum aureum, bupleurum baldense, umbel·la contreta, herba del meu, fulla i brot florit d'api de cavall

© Fototeca.cat

Família d’umbel·líflores integrada per plantes normalment herbàcies, de fulles alternes, embeinades i amb freqüència molt dividides, de flors petites, generalment actinomorfes, hermafrodites, pentàmeres, d’androceu isostèmon i d’ovari ínfer, bicarpel·lar i amb estilopodi, disposades en umbel·les, habitualment compostes, i de fruits esquizocàrpics en diaqueni.

Consta d’unes 2 800 espècies, pròpies sobretot de les regions temperades i fredes de l’hemisferi nord.

Umbel·líferes més destacades

Aethusa cynapium etusa, julivertassa, cicuta silvestre
Ammi visnaga bisnaga, escuradents
Anethum graveolens anet, fonoll pudent
Angelica archangelica angèlica
Angelica silvestris angèlica borda, angèlica
Anthriscus cerefolium cerfull
Anthricsus silvestris cerfull bord
Apium graveolens api, api bord
Apium nodiflorum creixen brod, gallassa
Astrantia major astrància
Bupleurum fruticosum matabou
Carum carvi comí de prat, matafaluga borda
Caucalis platycarpos cospí, cadells
Cicuta virosa cicuta menor
Conium maculatum cicuta, julivertassa
Conopodium majus anyol
Coriandum sativum coriandre, celiandre
Crithmum maritimum fonoll marí
Cuminum cyminum comí
Daucus carota ssp carota pastanaga borda, bufanaga, safanòria borda
Daucus carota ssp sativus pastanaga, safanòria
Daucus gummifer fonollassa marina
Echinophora spinosa equinòfora
Eryngium bourgatii panical de muntanya
Eryngium campestre panical
Eryngium maritimum panical marí
Ferula communis canyaferla
Foeniculum vulgare fonoll, fenoll
Foeniculum vulgare var dulce fonoll dolç
Heracleum sphondylium belleraca, salsufragi
Laserpitium sp laserpici
Laserpitium gallicum viliandre
Laserpitium latifolium tuixos
Levisticum officinale levístic
Meum athamanticum meu
Molopospermum peloponnesiacum brúcol, coscoll
Orlaya grandiflora cospí de flor gran
Pastinaca lucida carnassa
Pasticana sativa ssp sativa xirivia
Pastinaca sativa ssp sylvestris xirivia silvestre
Petroselinum crispum julivert
Peucedanm oreoselinum julivert de muntanya
Peucedanum ostruthium imperatòria salsufragi
Pimpinella anisum matafaluga, anís
Pseudorlaya pumila cospí marí
Ridolfa segetum fonollassa
Sanicula europaea sanícula
Scandix pecten-veneris agulles de pastor, pinta de Venus
Seseli sp sèseli
Seseli tortuosum comí de Marsella
Sium sisarum escaravia
Smyrnium olustarum aleixandri
Thapsia garganica tàpsia
Thapsia villosa fonollassa groga
Xatardia scabara xatàrdia