Umbert de Cervelló

Ugbert de Cervelló

(?, ? — Barcelona, 1086)

Bisbe de Barcelona (1069-96).

Era fill d’Hug de Cervelló i d’El·liarda, els quals succeí com a senyor de Gelida. Umbert s’havia casat amb Dalmizana, però sembla que no en tingué fills, puix que en morir donà el castell de Gelida al seu nebot Guerau Alemany de Cervelló, a mitges amb la seva muller Dalmizana. Abans d’ésser bisbe havia estat ardiaca de la seu (1063). Continuà la construcció de la catedral romànica i l’embellí notablement amb vidrieres de color i amb un antependi d’or. L’any 1076 consagrà l’església de Sant Feliu d’Arraona (Sabadell). Assistí al concili de Girona del 1078, congregat pel legat Amat d’Auloron, en el qual es dictaren cànons contra la simonia que imperava al país.