uniforme

m
Indumentària

Classe de gimnàstica en una escola japonesa. Els companys d’escola formen un grup social. L’uniforme és un símbol visible de grup social

© Fototeca.cat-Corel

Vestit específic i distintiu dels membres d’alguns cossos socials i, eventualment, de la funció que hom ocupa dins un cos.

L’usen els militars, els empleats municipals o de diversos establiments, alguns col·legials, etc. L’uniforme d’altres cossos rep noms diversos: hàbit, toga, vesta, etc..