Unió de les Repúbliques Àrabs

URA (sigla)

Organisme federatiu d’Egipte (aleshores RAU), Síria i Líbia (setembre del 1971) d’acord amb les conclusions de la conferència que tingueren a Bengasi els caps d’estat Sadat, Assad i Gaddafi (abril del 1971).

Regida pel consell presidencial dels tres caps d’estat, pretenia la fusió de tots tres països, i per això la seva competència s’havia d’estendre a decisions de guerra i de pau, defensa, economia, instrucció i informació. De fet no reeixí. Egipte i Síria trencaren les relacions després que aquesta intervingué al Líban (1976). També les relacions de Líbia i Egipte es deterioraren pels atacs mutus de llurs caps d’estat (1975).