Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya

UCDCC (sigla)

Coalició electoral establerta al Principat, per a les eleccions legislatives espanyoles del 1977, entre els partits Centre Català i Unió Democràtica de Catalunya .

Obtingué dos diputats.