Unió Mundial per a la Natura

UICN (sigla)

Organització internacional que s’ocupa de promoure la conservació de la integritat i la diversitat naturals i l’ús sostenible dels recursos naturals.

Fundada a l’octubre del 1948, el 1956 canvià el seu nom original (Unió internacional per la Protecció de la Natura) pel nom actual: Unió Internacional per la Conservació de la Natura. Des del 1990, però, l’organització és més coneguda amb el nom d’Unió Mundial per a la Natura. Agrupa 82 estats, 111 agències governamentals, més de 800 ONG, i científics i experts de 181 països. Una de les seves activitats és el manteniment i l’actualització de la llista roja d’espècies amenaçades.