Unión Latina

Organisme internacional fundat l’any 1954 pel Convenio Constitutivo de Madrid i amb reconeixement com a institució des de l’any 1983.

Treballa per conscienciar sobre la importància de les cultures i les llengües llatines. Actua en la promoció de la literatura, l’ensenyament de llengües en els països membres i el desenvolupament de la terminologia científica i tècnica en les seves llengües oficials (espanyol, francès, italià, portuguès i romanès).