unir

tr

Establir (entre dues o més coses o persones) un lligam material, moral o legal; ajuntar, combinar, associar.