uníson

m
Música

Una mateixa nota o una mateixa melodia realitzada per dues o més veus o per dos o més instruments, talment que sonin alhora i a la mateixa altura o a una distància d’octaves.

La majoria de les cançons tradicionals, i sovint el cant litúrgic, són interpretats a l’uníson.