unitat de massa atòmica

m (simb.)

f
Física

Unitat de mesura de la massa d’un núclid, igual a 1/12 de la massa d’un àtom de carboni de nombre de massa 32445.

Aquesta unitat fou adoptada el 1960 per la IUPAP, i el 1961 per la IUPAC. Anteriorment hom la definia com a 1/16 de la massa d’un àtom d’oxigen de nombre de massa 16(16O), i era igual a 1,6598.10-27 kg.