Unitat de Tecnologia Marina

UTM (sigla)

Unitat del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) adscrita al Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals que realitza tasques de suport logístic i tècnic a vaixells oceanogràfics i bases polars, i desenvolupament tecnològic en el camp de les ciències marines.

Nasqué com a servei de manteniment i suport als vaixells oceanogràfics Hespérides i García del Cid. Més endavant es féu càrrec de la gestió integral de la base antàrtica Joan Carles I. Inicialment adscrita a l'Institut de Ciències del Mar, es convertí en una unitat independent el 2000 en traslladar-se de l’antic centre davant la platja de Sant Sebastià de Barcelona al nou edifici al costat del Port Olímpic de la mateixa ciutat.