unitat internacional

UI (sigla)

f
Farmàcia

Quantitat d’una determinada substància, com és ara una vitamina, hormona, toxina, penicil·lina, etc, que produeix un efecte biològic especificat d’acord amb unes normes i prescripcions fixades per organismes internacionals, com l’OMS.

Entre les UI més conegudes hi ha l’emprada per a les vitamines, segons la qual 1g de vitamina A en forma d’acetat conté 2,904 x 106 UI, i la de les penicil·lines, segons la qual 1 000 UI corresponen a 0,6 mg de penicil·lina G.