universitat

f
Història

A la baixa edat mitjana, corporació, especialment comunitat veïnal i professional, dotada d’alguna organització i règim jurídic, bé que rudimentari, com, per exemple, la Universitat de Prohoms de Ribera .