Universitat Oberta de Catalunya

UOC (sigla)

Universitat a distància privada, creada el 1995 pel Parlament de Catalunya, que basa el seu sistema educatiu en la connexió per ordinador dels estudiants i els professors.

És regida per una fundació formada per la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, les cambres de comerç, Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. El seu estatut legal combina elements de la universitat pública i la privada. Inicià les activitats docents el curs 1995-96. El professorat assessora l’alumnat mitjançant correu electrònic. Els estudiants tenen accés a un fons bibliogràfic informàtic i també poden consultar bibliografia als centres de suport comarcals, on habitualment s’examinen. El 1997 rebé el premi Desafiament Bangemann, concedit per la UE al millor projecte educatiu a distància. Entre els nombrosos projectes pedagògics centrats en internet destaquen EDUCALIA, una intranet per a interconnectar tots els centres d’educació infantil i primària de Catalunya (1998), Ensenyament Obert (junt amb Enciclopèdia Catalana), dedicat a crear i impartir cursos dels cicles professionals superiors (1998) i l’IN3, un centre interdisciplinari d’estudi, aplicacions i projectes d’internet, entre d’altres. El 2005 impartia 17 titulacions oficials.