Universitat Politècnica de Catalunya

UPC (sigla)

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté al campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya

© Fototeca.cat

Entitat docent, creada el 1971, que agrupa diverses escoles tècniques superiors i universitàries de Barcelona i de diferents poblacions de Catalunya.

Per la seva tradició, entre aquestes escoles cal destacar l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i l'Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. El 1992 fou obert a Barcelona l’anomenat Campus Nord, que disposava d’alguns edificis notables, com ara la Torre Girona i l’edifici intel·ligent Nexus. El 1996 fou inaugurada una nova ciutat universitària de la UPC a Terrassa (Vallès Occidental). Altres extensions són l’Escola Universitària del Baix Llobregat, dedicada a les telecomunicacions (1992), i, a Barcelona, el Laboratori d’Enginyeria Marítima (1993), la Fundació Politècnica de Catalunya (1994, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya), dedicada a la formació continuada d’enginyers, i l’Institut de Robòtica i Informàtica (1996, en col·laboració amb el CSIC). Gestiona i hi té la seu el Centre de Supercomputació de Barcelona (2004), del qual la UPC participa conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i el ministeri d'educació espanyol. Ha incorporat altres centres com ara l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona i l’Escola Universitària d’Enginyeria Industrial d’Igualada. Per al curs 2005-06 oferia 58 titulacions. L’any 2009, juntament amb la Universitat de Barcelona impulsà la creació del Barcelona Knowledge Campus (BKC), un espai d’excel·lència científicotècnica homologat internacionalment, dins del qual el 2010 hom hi inaugurà el Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRnE), dedicat a recerca, desenvolupament i innovació en els camps de la micro i nanoenginyeria, la nanotecnologia i la nanociència.