UNRRA

Sigla de United Nations Relief and Rehabilitation Administration (‘Administració de les Nacions Unides per al Socors i l’Ajuda’).

Organisme internacional creat al novembre del 1943 per ajudar els refugiats i contribuir a la recuperació econòmica dels països afectats per la Segona Guerra Mundial. El seu pressupost fou cobert en part pels EUA. Dissolt al març del 1949, les seves funcions foren represes per diversos organismes de les Nacions Unides.