Uppsala

Vista de la catedral d’Uppsala

© Samir Hadi/imagebank.sweden.se

Capital del län d’Uppsala, Suècia.

Situada a la riba del riu Fyris, que desguassa al llac Melas, s’ha desenvolupat com a centre comercial i industrial. Té indústries mecàniques, químiques, tèxtils i del calçat. L’antiga Uppsala Gamla fou bisbat cap al 1130 i arquebisbat el 1164. El 1258 la seu metropolitana fou traslladada a un centre comercial, Östra Aros, 4 km al S, que prengué el nom d’Uppsala. El 1593 fou seu d’un Concili Nacional que la convertí en el centre religiós del país (és la seu del metropolità de l’Església sueca). La universitat, fundada el 1477, convertí la ciutat en el centre cultural més important de Suècia. El 1620 el rei Gustau II Adolf creà la biblioteca universitària (Carolina Rediviva), que conserva un ric fons de manuscrits, entre els quals destaca el Codex argenteus, del s. VI. Dels edificis monumentals cal destacar la catedral, gòtica (s. XIII-XV), amb l’exterior restaurat, i el castell, del s. XVI, bé que reconstruït al XVIII. És també interessant el conjunt dels edificis universitaris, algun dels quals és del s. XVII.