Urà

Οὐρανός (el)

En la mitologia grega, personificació del cel i fecundador de la Terra per mitjà de la pluja.

Unit amb Gea, engendrà els ciclops i els titans; però, en témer que aquests li arrabassessin el domini del món, els mantingué ocults en les profunditats de la terra fins que Cronos, el més jove dels titans, es rebel·là contra ell, li tallà els genitals i el succeí en el tron.