urani empobrit

m
Militar

Urani que conté una proporció de l’isòtop 235 inferior a la del que de forma natural es troba a l’escorça terrestre.

Subproducte de la indústria nuclear, conté, aproximadament, el 0,2% de 2 3 5U, el 99,7% de 2 3 8U i altres isòtops. Algunes indústries d’armament l’han utilitzat com a substitut del plom, ja que presenta una major penetració contra vehicles blindats.