urbanització

f
Urbanisme

Terreny delimitat artificialment on hom fa les operacions necessàries (traçat de carrers, clavegueres, xarxa elèctrica, etc) per a poder edificar-hi un nucli de població.