uretà d’etil

H2N—COOCH2CH3
m
Química

Sòlid cristal·lí incolor, de propietats hipnòtiques, soluble en aigua, alcohol i èter, que es fon a 49°C i bull a 185°C.

Hom l’obté per escalfament de nitrat d’urea amb etanol o per amonòlisi del cloroformat d’etil o del carbonat d’etil. Fou emprat com a hipnòtic i, en farmàcia, com a agent solubilitzant de fàrmacs; a causa de les seves propietats cancerígenes, el seu ús ha estat abandonat.