urèter

uréter (es), ureter (en)
m
Anatomia animal

Situació dels urèters en l’aparell excretor humà

© fototeca.cat

Conducte fibromuscular cilíndric, estret, parió, d’uns 27 cm de longitud, que comença a nivell de la pelvis renal, per una porció anomenada infundíbul, i acaba a la part posterior i inferior de la bufeta.

A través seu l’orina és conduïda del ronyó a la bufeta.