uricotèlic
| uricotèlica

adj
Biologia

Dit de l’animal que excreta àcid úric com a principal producte de la degradació dels aminoàcids.

Són uricotèlics els gastròpodes, els insectes, els rèptils (llevat dels quelonis) i els ocells.