Uriel Weinreich

(Nova York, 1926 — Nova York, 1967)

Lingüista nord-americà d’origen judeoalemany.

Professor de llengua i literatura ídix  a la Universitat de Columbia i director de l’Atles Cultural i Lingüístic de la cultura asquenazita. És autor d’un dels tractats més influents sobre sociolingüística (Languages in Contact. Findings and Problems, 1953) i d’estudis importants sobre semàntica (Explorations in Semantic Theory, 1966). Fou editor, amb A. Martinet, de la revista lingüística Word.