Urna

Curs fluvial de l’okrug dels Khantis i dels Mansis (Rússia).