urna

f

Urna

© CUP

Vas o caixa que serveix per a dipositar-hi les paperetes en una votació, en un sorteig.