Urtx

Escut dels Urtx

Llinatge feudal probablement eixit del casal vescomtal de Cerdanya-Conflent.

Efectivament, hom pot identificar un vescomte Bernat d’Urtx, que actuava el 1081 i era fill d’un Bernat, amb el Bernat fill del vescomte Bernat II de Cerdanya-Conflent. Els Urtx empraren el títol vescomtal almenys fins el 1130. Sembla també que els Naüja tenen el mateix tronc que els Urtx, car posseïen béns a Naüja, Illa, Vilella, Rigardà, Jóc, Espirà i Estoer, tots aquests llocs essent senyories dels Urtx. Un dels primers personatges documentats és Galceran (I) d’Urtx (mort vers el 1173?), senyor d’una part de Jóc, d’Urtx i de Naüja, que el 1134 rebé del vescomte Pere I de Castellbò la cessió d’una tercera part del vescomtat de Cerdanya i béns al de Conflent (entre els quals una part de Jóc) per raó dels drets que hi tenia. Sembla que fou el pare de Galceran d’Urtx i de Ramon (I) d’Urtx (mort el 1194), ambdós esmentats en un sirventès de Bertran de Born, de qui eren amics. Ramon (I) fou un magnat del rei Alfons I i pare de Galceran (II) d’Urtx (mort vers el 1247), que posseí, a més d’Urtx i part de Jóc, Vià, Bulaternera, Estoer, Illa, Bar, Dòrria, Tuïr, Aristot, Campelles i la vall de Toses i es casà (vers el 1230) amb la pubilla Blanca de Mataplana, baronessa de Mataplana. Foren fills d’ells Galceran (III) d’Urtx (mort poc després del 1279), possiblement Pere d’Urtx, bisbe d’Urgell, i Ramon d’Urtx (mort el 1297), que heretà del germà i de la mare i fou tutor de les filles del comte Arnau Roger I de Pallars, una de les quals, la comtessa Sibil·la I, es casà amb el seu fill Hug de Mataplana, que esdevingué el comte Hug I de Pallars. Els seus descendents formaren la tercera dinastia comtal pallaresa.

els Urtx