USASI

ASA (sigla), United States of America Standards Institute, American Standards Association

Sigla del United States of America Standards Institute, associació fundada l’any 1918 i constituïda per firmes industrials, associacions d’oficis, societats tècniques, organitzacions de consumidors i agències del govern, dedicada a l’establiment i la coordinació, entre les entitats que hi són voluntàriament adherides, de normes, definicions, terminologia, símbols i abreviatures, materials, prestacions, etc.

Actualment té establertes unes 110 000 normes. Fins el 1966 fou anomenada ASA (American Standards Association).