Usmanu dan Fodio

(?, ? — Sokoto, 1817)

Reformador religiós musulmà, creador de la ciutat i de l’imperi de Sokoto (1804-1904).

Membre d’una tribu tekrur, predicà la guerra santa contra els soldans haussa (1804) i provocà l’aixecament dels fulbe i llur supremacia política a la regió. El succeí en el govern de l’estat, teocràtic i feudal, el seu fill Muḥammad Bello (1817-55).