usucapir

usucapir (es), to usucapt (en)
tr
Dret civil

Adquirir el dret de propietat (d’una cosa) i altres drets reals possibles mitjançant la possessió continuada d’aquests drets en concepte de titular durant el temps que assenyala la llei.