Vairocana

Nom (‘il·luminador’) donat al Buda suprem en el budisme mahāyāna .

Hom sol representar-lo en actitud meditativa, sovint envoltat dels altres quatre budes celestials, amb el gest característic dels “sis elements”, que expressa amb la mà dreta closa (els cinc dits representen el món material: terra, aigua, foc, aire i èter) damunt l’esquerra, de la qual agafa l’índex (que representa la consciència).